Vertrek huifkar/postkoets Haarlem - Den Haag
Het Haarlems herenlogement was een herberg voor voorname lieden en een vertrekpunt van de postkoets/huifkar naar Den Haag. Tekening naar een gravure uit 1688. De afbeelding op de achterkant van de postkoets is mogelijk het wapen van Haarlem. De gravure van het Heerenlogement is gemaakt door Romeyn de Hooghe in 1688.
De bovenstaande illustratie is mogelijk gemaakt door Wybrand Hendriks in 1800.
 
Proveniershof Haarlem
Het Proveniershof is een hofje in Haarlem, gelegen aan de Grote Houtstraat 140, de drukste winkelstraat van Haarlem. Het Proveniershof heeft wel de vorm van een hof, maar is anders dan 'gewone' hofjes niet gesticht door een gilde, een rijke particulier of een kerk. De naam Proveniershof dankt het hofje aan het feit dat hier tot 1866 een Proveniershuis te vinden was. In het voormalige Proveniershuis zijn nu appartementen gebouwd.

Van klooster tot Heerenlogement
In de vijftiende eeuw stond op de plek van het Proveniershofje het katholieke vrouwenklooster Sint Michiel. In 1578 - ten tijde van de reformatie - werden de nonnen door de protestanten verjaagd. Drie jaar later werd het klooster en het omliggende terrein door de Prins van Oranje toegewezen aan de stad Haarlem als vergoeding voor de schade die de stad tijdens het Beleg van Haarlem had geleden. Het terrein werd in gebruik genomen door de Schutterij Sint Joris die het kloosterhof als oefenveld gebruikte; zo'n oefenveld heette in die tijd 'De Doelen'. Daarmee had de stad Haarlem twee 'Doelen': de Cloveniersdoelen en de Sint Jorisdoelen. In 1592 werd het kloostergebouw vervangen door een nieuw 'Doelengebouw', dit gebouw staat er nog steeds en is nu het poortgebouw van het hofje. In 1681 besloot de stad Haarlem dat één Doelen voor de schutterij voldoende was. De Sint Jorisdoelen werd in 1682 onder toezicht van stadsbouwmeester Lieven de Key verbouwd tot 'Heerenlogement', een herberg voor mannen. De meeste huizen van het huidige Proveniershof dateren ook uit de 17e eeuw. Deze huizen, gebouwd achter het toenmalige heerenlogement, hadden niets met de herberg te maken, ze waren eigendom van de stad Haarlem en werden verhuurd aan particulieren.
 
Op de gekleurde afbeelding staat het paard aan de linkerkant maar half afgebeeld. Ik heb de gekleurde afbeelding en die wordt toegeschreven aan Wybrand Hendriks in zwart-wit samengevoegd en dan staat er een heel paard en komt ook de boom te voorschijn.
 
Bronnen:
Proveniershof Haarlem op Wikipedia
Proveniershof Haarlem van Romeyn de Hooghe
Wybrand Hendriks op Wikimedia
Steden en hun verleden, Teleac, Utrecht, 1988