Jan Brueghel de Oude (1568 - 1625) Dorpstraat na een flinke regenbui.
Grote plassen water liggen in de dorpstraat. Links drenken ruiters hun paarden in een plas. Rechts krijgt een ruiter te paard een glas van de waardin van de herberg. De huifkar in het midden wordt gereed gemaakt voor vertrek. De voerman geeft zijn paarden wat hooi en de varkens komen helpen bij het opruimen. Op de voorgrond drinken twee mussen in een plas, terwijl in de lucht veel vogels vliegen.

De kerk in het schilderij zou Sint-Fredeganduskerk in Deurne kunnen zijn.
Op 2 maart 1579 werd de 'slag van Deurne' gevoerd tussen de Spanjaarden en de Staatsen, waarbij de kerk en het dorp verwoest werden. In de eerste helft van de 17de eeuw werd deze vrijstaande driebeukige kerk in gotische stijl heropgebouwd in regionale baksteen, met banden van witte zandsteen (zg. 'speklagen'). Het barokke interieur is ten dele afkomstig van de toenmalige Sint-Michielsabdij. Tot in de 19de eeuw werd deze parochie bestuurd door de Norbertijnen van deze abdij. In oktober 1648 werd de kerk plechtig ingewijd.
Aangenomen wordt dat de heilige Fredegandus afkomstig was uit deze streek en leefde in de 7de eeuw. Hij zou benedictijner abt zijn geweest in Deurne en was vooral begaan met de kerstening van de plaatselijke bevolking. Door de toenemende devotie voor deze heilige werd in 1579 de kerk aan Sint-Fredegandus toegewijd. Voor die tijd was zij immers een Onze-Lieve-Vrouwekerk. Onze-Lieve-Vrouw van Peis en Vrede wordt trouwens nog steeds in deze kerk vereerd.
 
Jan Brueghel was de zoon van Pieter Brueghel de Oude en vader van Jan Brueghel de Jonge. Ook was hij de broer van Pieter Brueghel de Jonge, de oom van Jan van Kessel en de schoonvader van David Teniers de Jonge. Zijn vader stierf een jaar na zijn geboorte. Hij kreeg zijn opleiding van zijn grootmoeder, die miniatuurschilderes was, en van Pieter Goetkindt. In 1589 trok hij naar Italië, waar hij in Napels, Rome en Milaan werkzaam was. In Rome raakte hij bevriend met Paul Bril. De twee schilders werkten samen en oefenden een sterke wederzijdse invloed op elkaar uit. Een andere samenwerking was die met Johann Rottenhammer, die hem bekend maakte met de kunst in Venetië.
Terug in Antwerpen keerde hij terug naar het type panoramische vergezichten omzoomd door coulisseachtige bergen zoals dat in Vlaanderen traditie was (vergelijk de werken van Joos de Momper). Ook het traditionele driekleurenschema (bruine voorgrond, groen middenplan, blauw verschiet) en de hoge horizon zijn onverminderd aanwezig. Weer wat later, rond 1605, krijgt het dorpsgezicht met lage horizon zijn voorkeur. Ten slotte, rond 1610, schilderde hij meer open landschappen met een realistischer inslag die aan het Brabantse landschap herinneren. Ze zijn veelal gestoffeerd met reizigers in huifkarren of boeren.
 
Bronnen:
Jan Brueghel de Oude op Wikipedia
Jan Brueghel de Oude op Rompedas Blogspot
Sint-Fredeganduskerk Deurne
De heilige Fredegandus