Jan Josephsz. van Goyen (1596 - 1656) Huifkar en boerenkar bij een herberg.
Voor de herberg staat een boerenkar met vier reizigers. De waard brengt een kruik bier. Links van de kar staat een bedelaar met een jongen. Over het heuveltje komt een huifkar met twee paarden aanrijden. Twee mannen rijden weg. Op de voorgrond drijft een jongen een varken naar de modderpoel.
 
Jan Josephsz. van Goyen (1596-1656) was een Nederlandse landschapschilder uit de Gouden Eeuw. Van Goyen was een van de meest productieve schilders in de 17de eeuw en gespecialiseerd in het schilderen van landschappen en riviergezichten. Typerend voor zijn stijl is de afwisseling van donkere en lichtere banen. Van Goyen schilderde niet realistisch maar had een groot oog voor de details van alle dag. Menselijke bedrijvigheid bepaalt het karakter van zijn schilderijen. De werken van Van Goyen behoren tot de Barok.
 
Bronnen:
Jan van Goyen op Wikipedia
Huifkar en boerenkar bij een herberg