Jan Josephsz. van Goyen (1596 - 1656) Gezicht op Rhenen met veerpont, 1646
In 1646 schilderde Jan van Goyen een riviergezicht van Rhenen vanaf de overkant van de Rijn. Waarschijnlijk is hij zelf met de veerpont naar de overkant gegaan. Op de veerpont staat een koets met vier paarden ervoor. Dat zijn rijke reizigers geweest. Op verschillende plaatsen op de Rijn gooien vissers hun netten uit. In het midden van het schilderij is de Cunerakerk van Rhenen te zien.
Links van de Cuneratoren is een groot gebouw, een paleis te zien. Frederik V van de Palts, een neef van Prins Maurits, liet een paleis bouwen in Rhenen. Het Koningspaleis lag in Rhenen, tussen de Cunerakerk en de westelijke stadsmuur. Frederik kocht in 1629 de gebouwen van het voormalige Agnietenklooster tussen de Cunerakerk en de westelijke stadsmuur. Hij liet de gebouwen slopen en ter plaatse een nieuw paleis bouwen. Tussen 1630 en 1631 werd het paleis gerealiseerd. Frederik van de Palts heeft er slechts een jaar kunnen resideren: in 1632 is hij gestorven. Het paleis kwam leeg te staan. Dit paleis werd in 1812 afgebroken.
 
Jan Josephsz. van Goyen (1596 - 1656) Gezicht op Rhenen met veerpont, 1647
Een jaar later schilderde Jan van Goyen Rhenen vanaf hetzelfde standpunt, maar met een wijdere blik. Het lijkt een kopie van het schilderij uit 1646, met ook weer een veerpont in het midden van het beeld. Op de pont staat ook nu een koets, getrokken door vier paarden. Alléén de Stadhouder en zeer hoge Buitenlandse gezanten en staatshoofden mochten gebruik maken van zes paarden voor de koets. Voor de overige Nederlanders en buitenlandse gasten gold dat zij maximaal vier paarden voor de wagen mochten laten spannen in de 17e eeuw. Misschien zitten in de koets op het veer tijdelijke bewoners van het Koningspaleis of voorname mensen die op het landgoed Prattenburg bij Rhenen woonden?
 
Dit tafereeel schilderde Jan van Goyen in 1641. Bij de herberg aan de overkant van de Rijn bij Rhenen staat een huifkar en zijn twee boerenkarren met reizigers te zien. De boerenkar komt uit Rhenen en rijdt de Betuwe in, terwijl de huifkar naar de overkant wil. De pont is zojuist aangekomen en voor het veer staan enkele bedelaars, die aalmoezen vragen aan de reizigers. In de verte is de Cuneratoren en het Koningspaleis te zien.
 
Jan Josephsz. van Goyen (1596-1656) was een Nederlandse landschapschilder uit de Gouden Eeuw. Van Goyen was een van de meest productieve schilders in de 17de eeuw en gespecialiseerd in het schilderen van landschappen en riviergezichten. Typerend voor zijn stijl is de afwisseling van donkere en lichtere banen. Van Goyen schilderde niet realistisch maar had een groot oog voor de details van alle dag. Menselijke bedrijvigheid bepaalt het karakter van zijn schilderijen. De werken van Van Goyen behoren tot de Barok.
 
Bronnen:
Jan van Goyen op Wikipedia
Gezicht op Rhenen, 1646
Het Koningspaleis in Rhenen
Landgoed Prattenburg
Vue de Rhenen sur le Rhin avec l'église Sainte-Cunera 1647
Gezicht op Rhenen met veer en herberg, 1641