Jan Josephsz. van Goyen (1596 - 1656) Gezicht op Rhenen met veerpont, 1648
Ook op deze veerpont bij Rhenen staat een koets, getrokken door vier paarden. Alléén de Stadhouder en zeer hoge Buitenlandse gezanten en staatshoofden mochten gebruik maken van zes paarden voor de koets. Voor de overige Nederlanders en buitenlandse gasten gold dat zij maximaal vier paarden voor de wagen mochten laten spannen in de 17e eeuw. Misschien zitten in de koets op het veer tijdelijke bewoners van het Koningspaleis of voorname mensen die op het landgoed Prattenburg bij Rhenen woonden? Links van de Cuneratoren is het Koningspaleis te zien, dat in 1812 werd afgebroken. Het is mogelijk, dat het standpunt in de buurt ligt van de veerpont, die nog steeds in Elst (Utrecht) vaart.
 
Gezicht op Rhenen, 2005
Eeuwenlang is de Cuneratoren in Rhenenvrijwel hetzelfde gebleven en vanaf grote afstand zichtbaar.
 
Jan Josephsz. van Goyen (1596-1656) was een Nederlandse landschapschilder uit de Gouden Eeuw. Van Goyen was een van de meest productieve schilders in de 17de eeuw en gespecialiseerd in het schilderen van landschappen en riviergezichten. Typerend voor zijn stijl is de afwisseling van donkere en lichtere banen. Van Goyen schilderde niet realistisch maar had een groot oog voor de details van alle dag. Menselijke bedrijvigheid bepaalt het karakter van zijn schilderijen. De werken van Van Goyen behoren tot de Barok.
 
Bronnen:
Jan van Goyen op Wikipedia
Gezicht op Rhenen, 1648