Jan Josephsz. van Goyen (1596 - 1656) Gezicht op Rhenen vanuit het Oosten, 1646
ook aan de Oostkant van Rhenen schildert Jan van Goyen in 1646 een koets met vier paarden ervoor. Alléén de Stadhouder en zeer hoge Buitenlandse gezanten en staatshoofden mochten gebruik maken van zes paarden voor de koets. Voor de overige Nederlanders en buitenlandse gasten gold dat zij maximaal vier paarden voor de wagen mochten laten spannen in de 17e eeuw. Misschien zitten in de koets op het veer tijdelijke bewoners van het Koningspaleis of voorname mensen die op het landgoed Prattenburg bij Rhenen woonden?
Op de voorgrond is vaag de veerpont te zien, die weer naar de overkant vaart. Het is mogelijk dat de koets met voorname mensen zojuist is aangekomen uit de Betuwe of het zijn reizigers die over de weg naar Wageningen gaan.
Op het schilderij rechts is goed het zandlichaam te zien van de Grebbeberg te zien.
 
Gezicht op Rhenen vanuit het oosten, 2005
Tot 1944 stond op de lokatie van de huidige verkeersbrug een spoorbrug. Op de oude fundamenten van de spoorbrug werd in 1955 de nieuwe verkeersbrug gebouwd, waarmee een definitief einde kwam aan de veerpont.
 
Jan Josephsz. van Goyen (1596-1656) was een Nederlandse landschapschilder uit de Gouden Eeuw. Van Goyen was een van de meest productieve schilders in de 17de eeuw en gespecialiseerd in het schilderen van landschappen en riviergezichten. Typerend voor zijn stijl is de afwisseling van donkere en lichtere banen. Van Goyen schilderde niet realistisch maar had een groot oog voor de details van alle dag. Menselijke bedrijvigheid bepaalt het karakter van zijn schilderijen. De werken van Van Goyen behoren tot de Barok.
 
Bronnen:
Jan van Goyen op Wikipedia
Gezicht op Rhenen vanuit het Oosten, 1646
Gezicht op Rhenen vanuit het Noord-Oosten