Hendrick de Meijer (ca. 1620-1689/1698) De verovering van de stad Hulst op de Spanjaarden, 5 november 1645.
 
Van deze gebeurtenis, "De verovering van de stad Hulst op de Spanjaarden, 5 november 1645Ó zijn namelijk vier versies in omloop. De schilder heeft vanaf de zuidkant Hulst geschilderd, november 1645, eind van de belegering van de stad door de Staatse = Hollandse troepen Voorgrond: een kampement van het Staatse leger (vlag) , de aanvoerder Prins Frederik Hendrik en zijn zoon, Prins Willem II, terugkerende en rustende soldaten (gezien de dranktonnen hebben ze gefeest). Op 2 schilderijen ziet men rechts vooraan koetsen met vertrekkende ( Spaanse?) personen. Achtergrond: de vestingstad Hulst met zijn bekende torens (kerken, kloosters, stadhuis, molens), wallen, vesten zoals die rond 1645 het zicht op Hulst bepaalden (vergelijk: "Zicht op Hulst , 1628": schilderij van Cornelis de Vos, Raadzaal Stadhuis Hulst). Tussen de voor- en achtergrond een deel van de vestingwerken: het ravelijn (verdedigingseiland in de vest) bij de Gentse poort. Verder menen we ook nog enige aanvalsloopgraven te ontdekken. Opvallend: de vele schepen (ongeveer 15), die vanaf het westen naar het zuiden van Hulst komen gevaren. In de boeken van P. Brand en P. Stockman/A.Prinsen wordt gezegd dat er geen inundaties hadden plaats gevonden; de schilderijen tonen bij nader aanschouwen bijna het tegendeel! De schilderijen zouden zijn gemaakt (zijn afbeeldingen van÷) de dag van de overgave of heel kort daarna.

Hendrick de Meijer is afkomstig uit Rotterdam. Over de schilder is heel weinig bekend. In de archieven van Rotterdam is hij nauwelijks terug te vinden. Zijn geboorte wordt rond 1620 gesitueerd. De werkzame periode van de schilder moet geweest zijn tussen 1640-1689. Er is gedateerd werk van hem bekend uit 1640, mogelijk zelfs 1638. Hij moet vooral gewerkt hebben in Rotterdam, waar hij vanaf 1646 in archiefstukken vermeld wordt. Via de kunsthandel van de familie Volmarijn werd werk van vooral Rotterdamse schilders verkocht; zo ook van H. de Meijer. In 1676 werd Hendrick nog een "consrijck schilder tot Rotterdam genoemd. In de inventaris van Jacob Lois, opgemaakt in 1680, staat te lezen dat De Meijer bij hem een tegoed staan heeft over schilderen en schoonmacken van een schilderie.". Het laatste werk van de kunstenaar zou voorzien zijn van het jaartal 1689. Van Spaan, die De Meijer een "Belegerings- , Ruyter en Bataalje-schilder" noemde, plaatste hem in 1698 bij de reeds overleden schilders.

Bronnen:
Het Geheugen van Nederland
Verovering van de stad Hulst, Eric Verstraeten