Frans de Momper (1603-1660) Zicht op Breda
Anders dan de Noord-Nederlandse schilders heeft Frans de Momper voorzover bekend nooit schilderijen gemaakt die topografisch een weergave van een werkelijke situatie zijn. Werken van zijn hand die dat nog het meeste benaderen zijn twee stadsgezichten die zijn samengesteld met elementen van Breda. Beide zijn wintergezichten van de Grote Markt met de Grote Kerk prominent in het midden. De kerk is op beide werken natuurgetrouw afgebeeld, maar of dat ook voor de westelijke gevelwand van de markt geldt is sterk de vraag. In een geval staat daar een gotisch stadskasteel afgebeeld, waarvan we niet weten of dat op die plaats ooit heeft gestaan. Misschien gaat het hier zelfs om een afbeelding van het vroegere stadhuis dat De Momper hier in zijn compositie heeft geplaatst. Verder doen beide beelden vreemd aan omdat de oostzijde van de markt niet is weergegeven. Het Museum in Kopenhagen heeft alleen de zwartwit afbeelding rechts op haar website staan. Het is een kleine afbeelding, maar het lijkt erop dat op de achtergrond toch de contouren van een huifkar te zien zijn.
In het midden is een bevroren kanaal te zien. Het ijs is waarschijnlijk nog niet dik genoeg. Rechts rijdt een huifkar langs de bomenrij aan de markt. Op de voorgrond rijden twee ruiters te paard met ernaast een bedelende jongen.
De twee figuren met lange stokken en de hond komen op beide schilderijen voor.
Voor het schilderij rechts heeft de Momper een ander standpunt ingenomen, maar op beide schilderijen is de pomp te zien.
 
Frans de Momper was een schilder en tekenaar en een neef van Joos de Momper de Jonge. In 1629 werd hij meester in het Sint Lucasgilde in Antwerpen. Hij vertrok naar de noordelijke Nederlanden en werkte aanvankelijk in Den Haag. In 1647 was hij in Haarlem en in het daaropvolgende jaar in Amsterdam, waar hij trouwde. In 1650 keerde hij terug naar Antwerpen, waar hij veel monochrome landschappen schilderde in de stijl van Jan van Goyen. Frans de Momper schilderde vooral panoramische landschappen, gestoffeerd met gebouwen en personen. Hij schilderde graag winterlandschappen. De stijlkenmerken in deze schilderijen bouwen voort op het succes van Paul Bril en Jan Brueghel de Oude.
 
Bronnen:
Frans de Momper (1603-1660) op Answer
Zicht op Breda
Een zeventiende eeuws gezicht op Breda