Joos de Momper (1564-1635) Vijf molens in een landschap, 1607
Joos de Momper zette op dit schilderij vijf molens op een rij. De voorste molen op de heuvel met het huis van de molenaar ernaast komt ook voor op een schilderij van Jan Brueghel de Oude. Daarop zijn ook de rustende boerinnen en de boer te zien op de voorgrond. Ook de wagen, die wordt volgeladen met meel evenals de tegemoet komende huifkar staan op ebide schilderijen. Op de voorgrond schilderde Joos de Momper een zeug met biggen bij een plas. Ook op het schilderij van Brueghel is de zeug met haar biggen te zien.
 
Het molentype op het schilderij
De standerdmolen (of staakmolen) is het oudste houten molentype en is veel te zien op middeleeuwse prenten. Er zijn er slechts enkele van bewaard gebleven, in Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en België. Het huis is aanmerkelijk groter dan het bovenhuis van een wipmolen. Het draait om een spil of staander die tot beneden doorloopt. Alle standerdmolens zijn korenmolens; aan de achterzijde is vaak een kapje te zien waaronder een door de wind aangedreven hijsas voor zakken graan en meel zit. Afhankelijk van de omstandigheden of het ondergedeelte geheel gesloten dan open is, spreekt men van een gesloten of open standerdmolen.
 
Joos de Momper de Jonge (Antwerpen, 1564 overleed aldaar, 5 februari 1635) was een Zuid-Nederlands kunstschilder van landschappen en marines.
Joos de Momper stamde uit een schildersfamilie en hij leerde het vak bij zijn vader Bartholomeus. Er wordt verondersteld dat Joos de Momper in de jaren 1580 een reis naar Italië heeft gemaakt. In 1590 trad hij in Antwerpen in het huwelijk; zijn drie zoons zouden ook tot schilder worden opgeleid.
Joos de Momper schilderde panoramische landschappen geheel in de Vlaamse traditie. De horizon ligt hoog en het is alsof men in vogelvlucht over het landschap kijkt. Door middel van een coulisseachtige opbouw en door het toepassen van het atmosferisch perspectief (bruine voorgrond, groen middenplan, blauw verschiet) wordt diepte in het schilderij aangebracht.
 
Bronnen:
Joos de Momper op Wikipedia
Windmill landscape in Flanders
Brueghel il Vecchio - Paesaggio con mulini a vento