Pieter Jansz. Post (1608-1669) Overval op een legerkonvooi, 1631
Niet alleen burgers maakten gebruik van de huifkar. Ook het leger was voor het transport van goederen aangewezen op de huifkar. Links rijden de overvallers in op de soldaten, die zich met lansen en musketten verdedigen. Voor de huifkar in het midden zijn 3 paarden aangespannen. Het voorste paard wordt aangestuurd, terwijl de twee achterste paarden het trekwerk doen.
 
Pieter Jansz. Post (gedoopt 1 mei 1608 in Haarlem en begraven 2 mei 1669 in Den Haag) was een Nederlandse architect, schilder en drukker.
Post was een zoon van een glas-in-lood schilder en de oudere broer van de schilder Frans Post. Hij werd in 1623 als leerling bij het Haarlemsche St. Lucasgild ingeschreven en ontving waarschijnlijk onderwijs in de bouwkunst van Lieven de Key en Jacob van Campen, die beiden toen te Haarlem woonden. In 1633 vinden wij Post in den Haag, waar hij de uitvoering leidt der paleizen, die Johan Maurits van Nassau en Constantijn Huygens naar ontwerpen van Jacob van Campen laten bouwen. Samen met Jacob van Campen ontwierp Peiter Post het Mauritshuis in Den Haag.
In 1637 heeft Post voor Johan Maurits de plannen gemaakt, waarnaar de steden Pernambuco en Olinda in Brazilië gebouwd werden. Of de bouwmeester daarvoor een reis naar dat land heeft gemaakt, is onzeker. Waarschijnlijk in 1638 is Pieter Post met Rachel Ridders gehuwd. Tot 1646 is hij te Haarlem blijven wonen, ofschoon hij dikwijls elders werkzaam was.
 
Bronnen:
Pieter Post op Wikipedia
Het Geheugen van Nederland
Inghist.com
Artnet