Pieter Jansz. Post (1608-1669) Soldaten plunderen een dorp.
Vaak kregen de huursoldaten van elkaar bestrijdende legers hun soldij niet of te laat. Dan werden huifkar konvooien beroofd of dorpen geplunderd. Op de voorgrond, bij de dorpsput, laden de soldaten boerenwagens vol met gestolen goederen. Op de achtergrond staat in het midden een huifkar. Het huis bij de kerk is waarschijnlijk het huis van de pastoor, dat door de plunderaars in brand is gestoken.
 
Pieter Jansz. Post (gedoopt 1 mei 1608 in Haarlem en begraven 2 mei 1669 in Den Haag) was een Nederlandse architect, schilder en drukker.
Post was een zoon van een glas-in-lood schilder en de oudere broer van de schilder Frans Post. Hij werd in 1623 als leerling bij het Haarlemsche St. Lucasgild ingeschreven en ontving waarschijnlijk onderwijs in de bouwkunst van Lieven de Key en Jacob van Campen, die beiden toen te Haarlem woonden. In 1633 vinden wij Post in den Haag, waar hij de uitvoering leidt der paleizen, die Johan Maurits van Nassau en Constantijn Huygens naar ontwerpen van Jacob van Campen laten bouwen. Samen met Jacob van Campen ontwierp Peiter Post het Mauritshuis in Den Haag.
In 1637 heeft Post voor Johan Maurits de plannen gemaakt, waarnaar de steden Pernambuco en Olinda in Brazilië gebouwd werden. Of de bouwmeester daarvoor een reis naar dat land heeft gemaakt, is onzeker. Waarschijnlijk in 1638 is Pieter Post met Rachel Ridders gehuwd. Tot 1646 is hij te Haarlem blijven wonen, ofschoon hij dikwijls elders werkzaam was.
 
Bronnen:
Pieter Post op Wikipedia
Het Geheugen van Nederland
Inghist.com
Artnet