Pieter Snayers (1592-1629) Het Beleg van Breda, 1624-1625
Het Beleg van Breda was de belegering van de stad Breda tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Deze sterke vestingstad, gelegen in Staats-Brabant in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aan de grens met Spaans Brabant, werd in 1624 en 1625 belaagd door Spaanse troepen onder leiding van Ambrogio Spinola. Verovering van Breda zou de Spanjaarden een uitvalsbasis verschaffen om gemakkelijker andere Staatse steden te veroveren en het gevaar voor de Spaanse steden verminderen. Verder wilde Spinola Spanjes eer herstellen en zijn reputatie als veldheer redden. Beide hadden aanzienlijke schade geleden na het mislukken van het beleg van Bergen op Zoom en het gedrag van de Spaanse troepen na de geslaagde list met het turfschip van Breda.
Prins Maurits, en later zijn opvolger Frederik Hendrik, kwamen Breda te hulp door de bevoorrading van de Spanjaarden te verstoren, Breda te bevoorraden en de stad te ontzetten. Hun pogingen liepen echter op niets uit en de stad moest zich na een beleg van 11 maanden op 2 juni 1625 overgeven vanwege het gebrek aan voedsel onder de burgerbevolking.
 
Op het hele slagveld rijden huifkarren en niet alleen voor de bevoorrading. Menswen kwamen kijken hoe de slag vorderde. Links is een groep nieuwsgierigen uit de huifkar gestapt. Een flierefluiter vermaakt het gezelschap met z'n fluit. Rechts rijdt een karavaan huifkarren met bezoekers met het leger mee in de richtin van Breda.
 
Pieter Snayers (1592-1666/1667) werkte in een vroege periode in Antwerpen tot in de helft van 1625-26 waarna hij het poortersschap van Brussel verwierf. Hij werkte vaak voor de aartshertogen Albrecht en Isabella alhoewel hij niet benoemd was tot hofschilder kreeg hij verschillende opdrachten. Meestal oorlogstaferelen zoals de belegering van Breda waar de Infante zelf in figureerd. Aartshertog Albrecht was in 1621 overleden, daarom kwam aartshertoging Isabella alleen kijken naar de vorderingen van de slag. Voor een aartshertogin werden zes paarden voor de koets gespannen, waarin Isabella goed zichtbaar is.
 
Pieter Snayers (Antwerpen, 1592 Brussel, 1666/1667) was een Vlaamse barokschilder gekend voor zijn weergaven van historische gevechtscènes.
Hij was een leerling van Sebastiaen Vrancx voor hij in 1612 lid werd van de Antwerpse kunstenaarsgilde van Sint-Lucas. Omstreeks 1628 was Snayers een inwoner van Brussel. Aldaar werkte hij voor Isabella van Spanje en nadien als hofschilder voor kardinaal-infant Ferdinand van Oostenrijk en aartshertog Leopold Wilhelm van Oostenrijk. Snayers werkte ook een aantal keren samen met Peter Paul Rubens waaronder aan het nooit afgewerkte Leven van Hendrik IV (162830) en de Torre de la Parada series (circa 16371640). Hij schilderde ook portretten van de Brusselse aristocratie evenals landschappen. Snayers' meest gekende leerling was Adam Frans van der Meulen.
 
Bronnen:
Pieter Snayers op Wikipedia
Het Beleg van Breda op Wikipedia
Beleg van Breda (1624-1625)