Jan Havickszoon Steen (1625 - 1679) Boerenkermis 1668/70
Op deze boerenkermis laat Jan Steen zien hoe boeren zich te buiten gaan aan drank en andere zaken. Rechts op de voorgrond zit een groepje mensen te roken en te drinken. Links wordt een man dronken afgevoerd, daarachter ligt een boerenzoon beneveld te slapen. Een varken, dat in het algemeen wordt geassocieerd met gulzigheid en dronkenschap, wroet in zijn braaksel. In het midden van het schilderij wordt muziek gemaakt en voert een man, al dansend, een vrouw mee naar binnen zijn bedoelingen mogen duidelijk zijn.
Jan Steen heeft met dit schilderij de onmatigheid en de consequenties daarvan willen uitbeelden. Het is duidelijk dat het gedrag van deze boeren verwerpelijk is. De schilder heeft dat uitgebeeld door - geheel rechts - een vrouw toe te voegen die haar behoefte zit te doen een denigrerender commentaar op dit laag-bij-de-grondse gedrag is bijna niet mogelijk.
In de verte is een huifkar te zien waarmee bezoekers naar de kermis zijn gekomen.
 
Jan Havickszoon Steen (Leiden, 1625 of 1626 aldaar, begraven 23 februari 1679) was een kunstschilder uit Nederland in de 17e eeuw, de tijd van de Nederlandse Barokke schilderkunst. Zijn werk is van ongelijke kwaliteit, maar mensenkennis, humor en uitbundig kleurgebruik zijn belangrijke kenmerken van zijn werk.
Jan Steen was de zoon van Havick Steen, een koopman in graan en brouwer, en Elisabeth Capiteyn. Zij waren in 1625 als katholieken voor de schepen getrouwd en naar alle waarschijnlijkheid pas daarna in een schuilkerk gehuwd. Jan was de oudste van acht kinderen.
In 1648 werd Jan Steen opgenomen in het in dat jaar opgerichte schildersgilde St. Lucas in Leiden en werkte samen met Gabriël Metsu. In 1649 trok Jan Steen in bij landschapschilder Jan van Goyen in Den Haag en trouwde diens dochter Margriet. Beide schilders werkten vijf jaar samen. In 1654 werd hij lid van de plaatselijke schutterij.
 
Bronnen:
Jan Steen op Wikipedia
Boerenkermis 1668/70
Boerenkermis in Frans Hals Museum
Het varken verbeeld