Jan Havickszoon Steen (1625 - 1679) Paardenmarkt in Valkenburg
De jaarlijkse paardenmarkt in Valkenburg bij Leiden is al eeuwenlang een traditie. De allereerste paardenmarkt heeft waarschijnlijk rond het jaar 837 plaatsgevonden, na de bouw van het eerste Christelijke kerkje (kapel) in Valkenburg. Maar de allereerste aanwijzingen van een paardenmarkt gaan zelfs terug tot in de Romeinse tijd. Verspreid op het marktterrein heeft Jan Steen vier huifkarren geschilderd, waarmee bezoekers naar de markt zijn gekomen. Het lijkt erop, dat links op de voorgrond enkele mannen aan het dobbelen zijn. Op de voorgrond in het midden rijden kinderen met hun bokkenwagen en rechts daarnaast vragen een kruepele man en een fluitspeler een aalmoes. Rechts bij het huis vermaken een groep artiesten het publiek. Ze zijn er zelfs een ladder voor opgeklommen. In het midden komt een koets aangereden met vier paarden aangespannen. Dat moet een hoogeplaatste persoon uit Den Haag zijn. Voor het grote huis, dat voor de kerk staat is het druk en worden paarden voorgeleid.
 
Jan Havickszoon Steen (Leiden, 1625 of 1626 aldaar, begraven 23 februari 1679) was een kunstschilder uit Nederland in de 17e eeuw, de tijd van de Nederlandse Barokke schilderkunst. Zijn werk is van ongelijke kwaliteit, maar mensenkennis, humor en uitbundig kleurgebruik zijn belangrijke kenmerken van zijn werk.
Jan Steen was de zoon van Havick Steen, een koopman in graan en brouwer, en Elisabeth Capiteyn. Zij waren in 1625 als katholieken voor de schepen getrouwd en naar alle waarschijnlijkheid pas daarna in een schuilkerk gehuwd. Jan was de oudste van acht kinderen.
In 1648 werd Jan Steen opgenomen in het in dat jaar opgerichte schildersgilde St. Lucas in Leiden en werkte samen met Gabriël Metsu. In 1649 trok Jan Steen in bij landschapschilder Jan van Goyen in Den Haag en trouwde diens dochter Margriet. Beide schilders werkten vijf jaar samen. In 1654 werd hij lid van de plaatselijke schutterij.
 
Bronnen:
Jan Steen op Wikipedia
Paardenmarkt in Valkenburg in: De rijke historie van een nieuwe gemeente. Katwijks Museum, 2006