Sebastiaen Vrancx (1573-1647) Landschap met huifkarren en dansende boeren
Een konvooi van 3 huifkarren met reizigers komt een groep dansende boeren tegen, die worden begeleid door een muzikant met een viool. De tekening is niet gedateerd. De voorste huifkar wordt getrokken door twee paarden en het paard rechts zit een voerman.
De tekening lijkt erg veel op een schilderij van Jan Brueghel de Oude uit 1610. Sebastiaen Vrancx en Jan Brueghel de Oude waren tijdgenoten en werkten samen aan schilderijen. De vraag is: maakte Jan brueghel de Oude het schilderij aan de hand van de aquarel van Sebastiaen Vrancx, of omgekeerd.
 
Jan Brueghel de Oude (1568 - 1625) Landschap met reizigers en boeren op weg, 1610
Een karavaan reizigers in huifkarren komen een groep boeren en boerinnen tegen, die dansen op de muziek van een viool. Rechts op de voorgrond zit een voorname dame met haar dienstmeid en kinderen in het gras. voor hen ligt een man met een stok in de hand volledig uitgeteld op de grond en in het gras slaapt en boerenknecht zijn roes uit. Links op de vorgrond liggen de beenderen van een paard. Het netjes geklede echtpaar met kinderen hoort waarschijnlijk bij de dansende feestvierders. Op de achtergrond graast een kudde schapen. Onder aan de heuvel stroomt een rivier voorbij aan een stad met een kerk in het midden.
 
 
Sebastiaen Vrancx (ook: Sebastiaan Vrancx) (Antwerpen, 22 januari 1573 - aldaar, 19 mei 1647) was een Vlaamse barokschilder, etser en dichter-toneelschrijver van de Antwerpse School.
Vrancx werd gezien als een gerespecteerd schilder van veldslagen en enkele van zijn werken waren in het bezit van Peter Paul Rubens. Hij werkte een aantal keren samen met Jan Brueghel de Oude. Samen met Rubens, Frans Francken (II), Van Balen, Frans Snyders en Joos de Momper werkte hij aan de Allegorie van de Zintuigen, twee werken in opdracht van de aartshertog Albert van Oostenrijk bij diens bezoek aan Antwerpen. Hij was een leerling in het atelier van Adam van Noort, die ook befaamde schilders zoals Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens en Hendrick van Balen opleidde. Hij bezocht ook het atelier van de Antwerpse schilder Paul Bril in Rome rond het jaar 1600. Zijn meest gekende leerling is Pieter Snayers. Hoewel af en toe krachtig bij de uitwerking, zijn zijn schilderijen eerder dof en zwaar van toon.
 
Bronnen:
Sebastian Vrancx op Wikipedia
Terminators
The National Gallery