Onbekende schilder
Kaping 1704: Representatie of lof basuyn op de wel uytgevoerde daad van Heer Constantijn van Sterrevelt Gezicht naar Scheveningse dorp met in de verte de kaping van de Nederlandse schepen door de Fransen. de kaping werd door een heldhaftige daad van admiraal Constantijn van Sterrevelt op 24 april 1704 is tegengehouden. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)
 
Gezicht naar Scheveningse dorp met in de verte de kaping van de Nederlandse schepen door de Fransen.
Den 24en April van het jaar 1704 werden weer vijf Scheveningsche pinken tegelijk door een Franschen kaper overvallen. Een der stuurlieden ging hem het verlangde rantsoen brengen en maakte hem wijs dat de andere vier het eveneens zouden doen. Maar deze kwamen terug met "Hand grenadiers" en vrijwillige "Hagenaers", die de roovers overweldigden. In het midden van de tekening staan naast het Kalhuis 5 kanonnen, die werden gebruikt om de kapers op afstand te houden.
Naast het Kalhuis stonden 5 kanonnen opgesteld.
 
Bronnen:
Kaping 1704