Iven Besoet (1720-1769)
De kop van de Keizerstraat in 1755, met rechts de Oude Kerk. In het midden op het duin het huis Soetenburgh.
Op het schip van de kerk staat geen Angelustorentje meer. Dat is waarschijnlijk bij een restauratie van het dak verdwenen. Onder de ets staat de tekst:GEZICHT VAN SCHEVENINGE is opgedragen aan de in Den Haag gebooren Heere JACOB JAN, GRAAVE van WASSENAAR, Heere van OBDAM, weegens de Ridderschap van HOLLAND, gecommiteerde Raad ter Admiraliteit op de MAAZE. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)
Te paard, in open wagens en koetsen kwamen de welgestelde burgers van Den Haag naar het strand van Scheveningen.
 
Iven Besoet een uit Leiden afkomstige graveur, die tussen 1747 en 1762 voor de Haagse uitgevers Hendrik Florisz. Scheurleer en Daniël Langeweg werkte en onder andere negentien verschillende gezichten in en om Den Haag etste, die bijna allemaal aan Haagse burgemeesters, baljuws of secretarissen zijn opgedragen. Dat deze reeks een groot succes was, mag blijken uit de diverse kopieën, meestal optica-prenten, die ernaar werden gegraveerd. Iven Besoet was een etser, graveur en drukker. Hij werd vooral bekend om zijn etsen van de vuurwerkpaviljoens voor het grote vuurwerk in Den Haag op 13 juni 1749. (Bron: Den Haag Geschiedenis van de stad)
 
Bronnen:
Den Haag Geschiedenis van de stad
Kop van de Keizerstraat
Iven Besoet in Collectie Duijvestein