Jan Bulthuis (1750-1801)
Vertrek van Willem V uit Scheveningen, 1795. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)
Over de Scheveningse weg reden achttien wagens met porselein, schilderijen, zilver, kunstvoorwerpen en kisten met goud naar het strand, om in de pinken te laden, die de stadhouder naar Engeland zouden begeleiden.
Bij de Kerkwerf gekomen, steeg de Prins met zijne Zoons uit de koets en begaf zich toen te voet naar het strand.
Tegenover de Vuurboet of den Vuurtoren lagen de pinken voor anker. Daar en op alle duinen in den omtrek was het zwart van menschen. De zee was op dat tijdstip zeer hoog.
 
Jan Bulthuis (1750-1801) is een bekend topografisch tekenaar. Hij krijgt zijn opleiding in Groningen bij H. Wieringa. In deze tijd tekent hij al dorpstaferelen die verlevendigd worden door menselijke figuren en dieren. Vóór 1780 trekt hij naar Amsterdam, waar hij werkt voor de schilder Jurriaan Andriessen. Hij ontwerpt in deze tijd oonder meer kamerbehangsels en toneeldecors. Vanaf circa 1785 krijgt Bulthuis grote opdrachten voor het vervaardigen van topografische prenten. Zijn grootste bekendheid krijgt hij door het tekenen van meer dan 600 stads- en dorpsgezichten voor Vaderlandsche Gezichten of Afbeeldingen behoorende tot den tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden, een werk dat tussen 1786 en 1792 verschijnt. De in deze atlas opgenomen kopergravures worden door Carel Frederik Bendorp gemaakt naar de tekeningen van Bulthuis. (Bron: Gemeentemuseum, Helmond)
 
Bronnen:
Jan Bulthuis (1750-1801)
Vertrek van Willem V uit Scheveningen