Jan Bulthuis (1750-1801)
Het strand van Scheveningen gezien vanuit het zuidwesten. van links naar rechts het huis Onderduyn ofwel Nieuw-Soetenburgh, de Oude Kerk en het Heerenlogement, 1785. Getekend naar Paulus Constantijn la Fargue. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)
Het linker huis op het duin is het zomerverblijf Nieuw-Soetenburgh dat in 1662 voor Cornelis van Soetens werd gebouwd. Het ging vanaf 1691 vele keren over in andere handen en deed van 1850 tot 1853 dienst als sociëteitsgebouw van de Scheveningse reders. Daarna werd het door A.R. Rauch gesloopt, die er een hotel neerzette. Rechts het 'Heerenlogement', dat in 1665 werd gebouwd.
 
Jan Bulthuis (1750-1801) is een bekend topografisch tekenaar. Hij krijgt zijn opleiding in Groningen bij H. Wieringa. In deze tijd tekent hij al dorpstaferelen die verlevendigd worden door menselijke figuren en dieren. Vóór 1780 trekt hij naar Amsterdam, waar hij werkt voor de schilder Jurriaan Andriessen. Hij ontwerpt in deze tijd oonder meer kamerbehangsels en toneeldecors. Vanaf circa 1785 krijgt Bulthuis grote opdrachten voor het vervaardigen van topografische prenten. Zijn grootste bekendheid krijgt hij door het tekenen van meer dan 600 stads- en dorpsgezichten voor Vaderlandsche Gezichten of Afbeeldingen behoorende tot den tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden, een werk dat tussen 1786 en 1792 verschijnt. De in deze atlas opgenomen kopergravures worden door Carel Frederik Bendorp gemaakt naar de tekeningen van Bulthuis. (Bron: Gemeentemuseum, Helmond)
 
Bronnen:
Jan Bulthuis (1750-1801)
Het strand van Scheveningen