Willem van de Velde (de Oude) (1611-1693)
Het uitzeilen van de Hollandse vloot van de Vlieree op 9 juni 1645. Willem van de Velde (de Oude) (1611-1693). Witte de With voer in dat jaar uit met een vloot van 47 oorlogsschepen, verdeeld over zes eskaders, om ongeveer 300 koopvaardijschepen te begeleiden naar de Sont in Denemarken. Op de pentekening is rechts het admiraalschip de Brederode van Witte de With zichtbaar. Een van de drie schepen die voor de Brederode varen, valt te herkennen als het vice-admiraalschip het Huis van Nassau, dat onder bevel stond van Joris van Cats. Links liggen een aantal sloepen en het strand van Vlieland, waarop een vuurbaak staat opgesteld. Rechts, in de verte, is nog net Terschelling met de Brandaris te onderscheiden. (Coll. Museum De Lakenhal, Leiden)
De omschrijving 'vuurbaak' is onjuist. Het houten bouwsel was zeker geen vuurbaak, maar mogelijk een toren, die werd gebruikt door (kruis)boogschutters om te oefenen. Hoewel de soldaten in 1645 waarschijnlijk allemaal waren uitgerust met geweren en de toren mogelijk gebruik werd om schietoefeningen te houden.
 
Bronnen:
Het uitzeilen van de Hollandse vloot