Nicolaus Samuelis Cruquius (1678-1754)
Delflants Vierde Stuk, van Klooters Wagenslach en de Ley Wegh tot aen d'Oostduynen en Waelsdorp. En van de Noort Zee tot Hoogh Werf en 's Gravenhage begrypende het Dorp Schevelinge, 1712. (Coll. Technische Universiteit, Delft)
Opvallend is de 'Oude Vuerboet' in de duinen. Het is niet bekend waarom deze vuurtoren zo diep in de duinen lag en een nieuwe Vuerboet op korte afstand van zee op het duin werd gebouwd. Naast de vuerboet was rond 1700 blijkbaar een stuk duin afgegraven. Waarschijnlijk werden bij storm en in de winter de pinken in dit Schuitegat getrokken. Op het duin stond dicht bij Scheveningen het Wachthuys. In het Wachthuys werd naar de zee getuurd en de terugkomende schepen opgewacht.
Alle aangevoerde vis moest op het strand worden 'afgeslagen' ofwel ter plekke worden verkocht. Om er voor te zorgen, dat geen vis illegaal aan wal kwam werd het terugkomen van de pinken goed in de gaten gehouden vanuit het Wachthuys op het duin. Later werd dit het Waakhuis genoemd dat naast de voordeur van de Oude Kerk van Scheveningen was gebouwd. Maar ook het Kalhuis werd voor dat doel gebruikt.
 
Nicolaus Samuelis Cruquius (West-Vlieland, 2 december 1678 - Spaarndam, 5 februari 1754) was een Nederlands landmeter, waterbouwkundig plannenmaker en cartograaf en astronoom, die tevens als een van grondleggers van de meteorologie geldt. Cruquius begon als zelfstandig landmeter en maakte landkaarten. Daarnaast was hij ook sterrenkundige. (Bron: Wikipedia.org)
 
Bronnen:
Nicolaus Samuelis Cruquius
Delflants Vierde Stuk