Salomon Jacobsz. van Ruysdael (1600/3-1670)
Een zicht op Scheveningen uit 1663 vanaf de duinen met reizigers op een pad en de zee op de achtergrond van Salomon van Ruysdael (1600/3-1670). (Coll. Christies.com)

Salomon van Ruysdael toont Scheveningen vanaf de duinen uit het zuid-oosten. Centraal staat de onmiddellijk herkenbare kerk, die de horizon in het miden domineert. De stedelingen gaan met de wagen en te paard naar Scheveningen.
Het vissersdorp Scheveningen en zijn brede strand was een populaire bestemming in de zomer voor de inwoners van Den Haag. Jacob van der Does beschrijft in 1668 dat het een plaats was voor vrijetijds amusement, wandelem en vis kopen. Jacob Cats publiceerde in 1655 het gedicht: 'Op de gelegenheyt van een Scheveninghs vroutje dat een benne mit visch op haer hooft draeght', dat proclameerde dat het leven op het strand, waar mensen zonder zorgen en blij konden leven, de voorkeur genoot boven de stress en het pretentieuze stadsleven. (Bron: Christies.com)
 
DELFOS (Abraham) werd op den 8sten Maart 1731 te Leiden geboren, en was een bekwaam graveur, zoo naar Teniers, Berchem, Brouwer en anderen, als naar zijne eigene teekeningen. In de Beschrijving der stad Leiden, door Frans van Mieris, zijn de platen door hem in het koper gebragt. Met La Fargue teekende hij de afbeelding der sledevaart in 1774 en 1775; voor Sandiforts Exercitationes Academicae (1783, 4o.) teekende hij ontleedkundige voorwerpen. Hij dreef ook kunsthandel, maakte zich in zijn jeugd reeds als een opregt vaderlandsch kunstenaar bekend en overleed den 13den Julij 1820. (Bron: DNBL.org)
 
Bronnen:
Abraham Delfos
Zicht op Scheveningen
Een zicht op Scheveningen