Salomon Jacobsz. van Ruysdael (1600/3-1670)
Abraham Delfos tekende een andere vuurtoren, gaf de voerman op de wagen een zweep in de hand en zette de persoon naast de wagen duidelijk op een paard. In de kerktoren tekende Delfos een extra raam. Links (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam) en rechts (Coll. Christies.com)
 
DELFOS (Abraham) werd op den 8sten Maart 1731 te Leiden geboren, en was een bekwaam graveur, zoo naar Teniers, Berchem, Brouwer en anderen, als naar zijne eigene teekeningen. In de Beschrijving der stad Leiden, door Frans van Mieris, zijn de platen door hem in het koper gebragt. Met La Fargue teekende hij de afbeelding der sledevaart in 1774 en 1775; voor Sandiforts Exercitationes Academicae (1783, 4o.) teekende hij ontleedkundige voorwerpen. Hij dreef ook kunsthandel, maakte zich in zijn jeugd reeds als een opregt vaderlandsch kunstenaar bekend en overleed den 13den Julij 1820. (Bron: DNBL.org)
 
Bronnen:
Abraham Delfos
Zicht op Scheveningen
Een zicht op Scheveningen