Adriaen van de Velde (1636-1672)
Dit schilderij van Adriaen van de Velde uit 1660: "Promenade du prince d'Orange au village de Schevelingen" is de inspiratiebron geweest voor de Ghendt. Een indrukwekkende koets rijdt over het vredig e strand van Scheveningen met een ruiter op het eerste paard en de voerman die zijn zweep laat knallen. Een van de bedienden, gekleed in een blauw livrei rent achter twee jachthonden aan, die in het zand spelen. Het kan de koets zijn van de jonge Prins van Oranje (Willem III), toekomstig Stadhouder en Koning van Engeland. Het is laag tij, dorpelingen lopen over het strand, kinderen spelen en een garnalenviser komt terug van de vangst met een groot schepnet. (Coll. Louvre Museum, Parijs)
 
Adriaen van de Velde (1636, Amsterdam - 1672, Was Amsterdam), een Nederlandse dier- en landschapschilder, zoon van Willem van de Velde, ouder en broer van William van de Velde, jonger, de mariene schilder. Uit de volgende 7 strandgezichten blijkt, dat hij een bijzondere voorliefde had voor het Scheveningse strand. (Bron: Wikipedia.org)
 
Bronnen:
Adriaen van de Velde op Wikipedia
Promenade du prince d'Orange au village de Schevelingen