Gerrit van Giessen (1692-1750)
Gezicht op het dorp Scheveningen getroffen door een overstroming door een vloedgolf op Allerheiligen, 1 november 1570. Hierbij werden 128 huizen verwoest en verdronken 3 personen. Een on bekende tekenaar liet zich inspireren door het panorama van Gerrit van Giessen en bracht enkele veranderingen aan. Op de ets van Gerrit van Giessen zit een man op een knie met een stok of een musket aan de schouder. Die merkwaardige figuur heeft de onbekende etser weggelaten. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)

Onder de ets staat de volgende tekst:

In Tiaar Van Tseventich ende Vyftien Hondcrt,
Ghebevrdet Hier Tschevelingre Op AlderHeyligen Dach,
Tzee Water Liep in Dese Kerck Elcx Ver Wondert,
Drie Voet Ende 2 Dvym Hooch Alsmen Doen Sach,
Oock Mede Anden Hoogen Ovtaar Hoort Dit Gewach,
Ende Jnde Sacristy En Kercken Comptoor Mit List,
Omme Werpende Met Des Waters Geslach,
Eenen Grooten Swaren Yseren Kist.
Men Heefter Wel Hondert en 28 Hvysen Gemist,
Ende Weynich Synder Ongeschent Gebleven,
Die Schepen Waren Doort Dorp Gedreven,
Doende Groote Scade Elck Maect Daerof Mentie,
Drie Menschen Verdroncken Gelaten Het Leven,
Dvs Was Hier Grooten Drvck Beneven,
Waer Om Het Geschiede Laet ick Godt Die Sententie.
 
Over Gerrit van Giessen is weinig bekend. In het Gemeentearchief van Den Haag zijn 79 tekeningen, etsen en gravures opgenomen van Den Haag en dorpen in Zuid-Holland. Gerrit van Giessen was een verdienstelijk teekenaar, door den Heer Kramm voor het eerst vermeld. Hij vervaardigde het bekende Grafmonument van Assendelft en zijne vrouw Beatrix van Dalen, in plano gesneden door P. van Cuyk, en in 1729 alle gezigten van 's Gravenhafe, voor de beschrijving van dier stad van de Riemer. (Bron: Historici.nl)
 
Bronnen:
Gerrit van Giessen
Gezicht op Scheveningen vóór 1570 van onbekende maker