Cornelis Elandts (1641-1687)
Na de Allerheiligenvloed van 1 november 1570 gaf de kust van Scheveningen een heel andere aanblik. Scheveningen vanaf de zeezijde gezien met op de voorgrond een vissersboot en diverse mensen op het strand. Een man op paard geheel rechts. Iets uit het midden richting de horizon is de Scheveningse kerk te zien met de Scheveningse weg richting Den Haag centrum. Aan de horizon zijn enkele kerken en huizen te zien. Vermoedelijk Cornelis Elandts, 1668. De ets laat goed zien hoeveel huizen waren weggespoeld, maar in de honderd jaar na de storm waren de duinen blijkbaar wee aangegroeid en beschermden het overgebleven Scheveningen. Links voor de 'Oude Kerk' is op het duin het zomerverblijf Nieuw-Soetenburgh dat in 1662 voor Cornelis van Soetens werd gebouwd. Rechts op het duin werd in 1665 een huis gebouwd voor Johan van Swieten, die er een logement exploiteerde. In 1672 kreeg de schout en herbergier Dirck van den Houck het in eigendom en gaf het de naam 'Heerenlogement'. (Klik voor een groter formaat op de afbeelding). (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)
 
Over Gerrit van Giessen is weinig bekend. In het Gemeentearchief van Den Haag zijn 79 tekeningen, etsen en gravures opgenomen van Den Haag en dorpen in Zuid-Holland. Gerrit van Giessen was een verdienstelijk teekenaar, door den Heer Kramm voor het eerst vermeld. Hij vervaardigde het bekende Grafmonument van Assendelft en zijne vrouw Beatrix van Dalen, in plano gesneden door P. van Cuyk, en in 1729 alle gezigten van 's Gravenhafe, voor de beschrijving van dier stad van de Riemer. (Bron: Historici.nl)
 
Bronnen:
Gerrit van Giessen
Panorama van Schevelinck van Cornelis Elandts