Jacques-Philippe Le Bas (1707-1783)
Vue de Schevelinge Village de Hollande. Ingekleurde kopergravure van Jacques Philippe Le Bas naar een schilderij van Adriaen van Drever. (Voor een grote afbeelding klik op het schilderij.) (Coll. Vendu Notarishuis, Rotterdam)
 
VUË DE SCHEVELINGE VILLAGE DE HOLLANDE   ZICHT OP SCHEVENINGEN DORP IN HOLLAND
Dedié à Monsieur Jacques Jean Comte de Wassenaer, Seigneur d'Obdam, Chevalier du Saint Empire Romain   Toegewijd aan de heer Jacob Jan Graaf van Wassenaar, Heer van Obdam, Ridder van het heilig Roomse Rijk
Par son tres humble Serviteur Jac. Ph. Le Bas   Door zijn zeer nederige dienaar Jac. Ph. Le Bas
     
Ces barques, ces Pecheurs, cette Mer poissonneuse,
Ce Village placé si favorablement,
Offrent aux yeux charmez une contrée heureuse.
  Deze boten, deze vissers, deze visrijke zee,
Dit dorp zo gunstig gelegen,
Toont een oogstrelend en gelukkig oord
     
Là régnent l'embonpoint, le bon tempérament,
Et l'on ne voit jamais en ce lieu d'abondance,
Le maigre et triste jeûne et la dure abstinence.
  Daar regeert de welgedaanheid, de goede aard,
en men ziet nooit in plaats van overvloed,
schraalhans en armzalig vasten en strenge onthouding.
Par M. Moraine   Door M. Moraine
     
A Paris chez J. Ph. Le Bas Graveur du Cabinet du Roy rue de la Harpe   In Parijs bij J. Ph. Le Bas Graveur van het Kabinet van de Koning rue de la Harpe
se vend présentement A Paris chez Esnauts et Rapilly, Rue St. Jacques à la Ville de Constances.   Wordt nu in Parijs verkocht bij Esnauts en Rapilly, Rue St. Jacques in de stad Constances.
 
Jacques-Philippe Le Bas was als graveur verbonden aan het Kabinet van de Franse Koning en maakte gravures van verschillende schilderijen van andere kunstenaars. Zijn werk omvat meer dan 500 afbeeldingen, waaronder ook veel groter portretten van Vernet en verschillende werken van van de Velde, Parrocel, Ruysdael, Watteau Oudry en Lancret. (Bron: Wikipedia.org)
 
Bronnen:
Jacques-Philippe Le Bas (1707-1783)
Vue de Schevelinge Village de Hollande