M.A. van Aken
In 1875 kreeg Scheveningen zijn ijzeren vuurtoren, die 36 meter hoog was. Een radarwerk deed een zestienhoekig lenzencomplex om een stilstaand licht heendraaien; een halve minutt voor elk vlak, met afwisselen wit en rood licht. Het licht werd bediend door vijf lichtwachters, die onder toezicht stonden van een lichtopziener, die allen een vrije dienstwoning hadden in de onmiddellijke nabijheid van de vuurtoren. De schilder M.A. van Aken maakte in 1886 een aquarel van de nieuwe vuurtoren. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)
 
Over M.A. van Aken is op internet geen informatie te vinden.
 
Bronnen:
Opstallen in de nabijheid van de Vuurtoren te Scheveningen. 1886