Richard Beavis (1824-1896)
Met paarden wordt een bomschuit het strand op getrokken. (Coll. Rochdale Arts & Heritage Service, UK). Toen Richard Beavis in 1867-1868 in Boulogne, Frankrijk woonde, bracht hij een bezoek aan Nederland en mogelijk herinnerde hij zich dit bezoek toen hij dit strandgezicht schilderde. In de 19e eeuw werden in Nederland schepen vaak op het strand getrokken in plaats van in een haven afgemeerd. Het schilderij toont vissers en trekpaarden, die een bomschuit het strand optrekken na de visvangst op zee.
 
Van de Engelse schilder Richard Beavis is maar heel weinig bekend. We weten dat hij in 1824 in Exmouth werd geboren in 1846 naar Londen trok om les te nemen aan de academie in Somerset House. Vanaf 1852 werd zijn werk toegelaten tot de prestigieuze jaarlijkse tentoonstelling van de Royal Academy. Zijn genrevoorstellingen, zeegezichten en landschappen werden daarna al snel zeer geliefd bij het publiek. Behalve in Engeland vond de schilder in de jaren zeventig zijn onderwerpen ook in Frankrijk, waar hij in Bretagne en Normandië inspiratie opdeed voor strandgezichten met schepen en vissers. Reizen door Spanje en naar het Midden-Oosten (Mecca, Syrië) in de jaren tachtig resulteerden in talrijke exotische landschappen, figuurstukken en straattaferelen. Tenslotte wordt vermoed dat Beavis in de jaren zeventig ook naar Holland reisde, met name naar Scheveningen, om daar in strandgezichten met stoere bommen het vissersleven vast te leggen. (Bron tekst: Simonis&Buunk, Ede)
 
Bronnen:
Richard Beavis
Met paarden wordt een bomschuit het strand op getrokken