Alexandre Boëns (1760-1835)
Een zeer zware noordwesterstorm met orkaankracht aan de Scheveningse kust op 3 en 4 februari 1825.
De zeewering spoelde op enkele plaatsen over een breedte van 12 meter weg.
De 's-Gravenhaagsche Courant schreef: "In de akeligheden van den storm, die de laatste dagen gewoed heeft, hebben ook de ingezetenen van het dorp schreveningen wederom in ruime mate gedeeld. Nauwqelijks was de visschersvloot in zee gestorkn, of zij werd door den geweldigen orkaan gedwongen naar land terug te keeren, hetwelk niet dan met het uiterste gevaar mogelijk was. Vijftien schuiten hebben den storm in diep zee doorstaan, ze landden enige dagen later behouden aan het strand. Eén vaartuig verging met 7 man. Maar de op strand staande pinken werden door en tegen elkaar geslagen en tegen de duinen geworpen, de schade is groot. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)
 
Over de kunstenaar Alexandre Boëns is op internet geen informatie te vinden. Het moet een bekende lithograaf zijn geweest in de 19e eeuw, hetgeen ook blijkt uit de afbeeldingen die hij maakte voor de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord.
 
Bronnen:
Een zeer zware noordwesterstorm met orkaankracht aan de Scheveningse kust