Alexandre Boëns (1760-1835)
Scheveningse strand na de zware storm van 3 en 4 februari 1825.
"Drie op elkaar volgende vloeden van Donderdagmiddag, Donderdagnacht en Vrijdag,iddag waren zóó geweldig, dat de laatste vier en dertig jaren daarvan geen voorbeeld hadden geleverd.
De vóórbergketen of duinzand is geheel afgespoeld zoo zelfs, dat het badhuis van den heer Pronk gevaar liep in te storten" (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)
 
Over de kunstenaar Alexandre Boëns is op internet geen informatie te vinden. Het moet een bekende lithograaf zijn geweest in de 19e eeuw, hetgeen ook blijkt uit de afbeeldingen die hij maakte voor de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord.
 
Bronnen:
Scheveningse strand na de zware storm