Cornelis Bogerts (1745-1817)
Het Rijksmuseum in Amsterdam is in het bezit van een proefdruk van de prent: Aankomst van de prins van Oranje te Scheveningen, 1813. Onder proefdruk staat de tekst: "De heuchelijke aankomst van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem den Eerste, Souverein Vorst der V ereenigde Nederlanden. aan het strand te Scheveningen op den 30 November 1813". De prins staande in de wagen op het strand, links worden zijn koffers op het strand neergezet. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam).
Op de versie van de aankomst van de Prins van het het Rijksmuseum in Amsterdam zijn véél minder juichende mensen getekend, dan op de onderstaande versie in Historisch Museum in Deventer .
 
Cornelis Bogerts was een plaatsnijder in Amsterdam en leerling van Jan Punt. In de Beschrijving der dieren, in de vorstelijke Diergaarde enz. van Willem V vindt men enige platen van hem. (Bron: Historici.nl)
 
Bronnen:
Cornelis Bogerts
Aankomst van de prins van Oranje te Scheveningen, 1813