Christiaan Lodewijk Willem Dreibholtz (1799-1874) Stoomschip Theresia op het strand van Scheveningen (Coll. Venduehuis, Den Haag)
 
De Pinksterstorm van 28 mei 1860
... Reeds den eersten Pinksterdag stormde het uit het West-Zuid-Westen; den tweeden Pinksterdag werd het een orkaan gelijk. Het Haagsche Bosch verloor meer boomen, dan bij menschenheugenis was voorgekomen, en zoo was'het ook op den Ouden Scheveningschen weg. Het Badhuis, Garni en de villa's langs 't strand leden veel schade. Zeker had Scheveningen nooit treuriger Kermis gehad.
Voor het dorp strandde de Engelsche stoomboot Theresia, geladen met ijzer, salpeter enz. Dertien man van de equipage werden gered door de reddingboot van de Noord- en Zuid-Holiandsche reddingmaatschappij onder directie van P. Varkevisser Jr. Onder degenen, die zich hebben onderscheiden bij die redding, behoorde ook A. E. Maas.
Meer dan vijftig pinken waren tijdens den storm in zee.
Den volgenden dag ontving men bericht, dat de "Maria Pronk" van den reeder B. W. Pronk met man en muis was vergaan.
Toen kwamen ook enkele pinken uit zee terug met de tijding, dat tal van omgeslagen schepen en scheepjes op onze kust als wrakken ronddreven en daaronder behoorde ook de pink "Jacoba Elisabeth" van den reeder P. de Niet.
De verslagenheid te Scheveningen was niet te beschrijven. Op den 1 Juni had men zekerheid, dat nog twee pinken waren verongelukt, n.l. de "Prins Frederik der Nederlanden" van den reeder J. Hoogenraad Jz. en "de Goede Verwachting" van den reeder D. Brum. In 't geheel waren 32 visschers, meest alle vaders van gezinnen of kostwinners, omgekomen....
Uit: De Geschiedenis van Scheveningen door J.C. vermaas

H.W. Last tekende de stoomboot Theresia, voordat deze strandde op het strand, vlakbij de vuurtoren van Scheveningen.

Bronnen:
Het Haags Gemeentearchief
1860-05-27: De Pinksterstorm van 1860
De Pinksterstorm van 1860