Vincent Willem van Gogh (1853-1890). Bleekerij in Scheveningen, juli 1882. (Coll. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles)
 
Bleekerij op Scheveningen met in de verte de oude Anthonius Abtkerk aan de Scheveningseweg. De tekening is gemaakt vanuit het Noorden en de bleekerij lag waarschijnlijk tussen de Badhuisstraat en de Kerklaan.
De Badhuisstraat werd in 1860 aangelegd en de Vijzelstraat in 1888. Die werd tot 1890 de Wagenstraat genoemd. In 1875 werd begonnen met de bebouwing van de Badhuisstraat. De Kerklaan werd in 1876 aangelegd.
In 1882 was het gebied tussen de Kerklaan en de Badhuisstraat nog een duingebied met gras, dat blijkbaar werd gebruikt voor het bleken van wasgoed en het boeten van netten.
De gebouwen midden voor en rechts op de aquarel van Vincent van Gogh zijn waarschijnlijk de achterkant van huizen in de Badhuisstraat in 1882.

Links een foto van de oude Anthonius Abtkerk met op de voogrond een man in hemdsmouwen een zwart vest en zwarte broek aan en een pet op het hoofd. De door Vincent van Gogh getekende man op de schets toont overeenkomst met de man op de foto.


..."Ik heb ook nog een bleekerij op Scheveningen gemaakt op de plaats zelf, in eens geheel gewasschen, bijna zonder preparatie, op een heel grof stuk torchon.
Hierbij een paar kleine schetsjes er van.
Tegen dat ge komt zal ik zien dat er een en ander bij elkaar is. Ik denk dat ge mogelijk in de Scharrendrogerij nu die met kleuren is, wel schik zult hebben.
Weet het dus goed kerel, ik ben weer geheel en al in mijn gewone doen, en weet dat ik geloof, dat al de rest afhangt van het werk, en de heele zaak direkt in verband daarmee beschouw. Het nieuwe atelier scheelt enorm met het vorige, dat het prettiger werkt, en vooral voor 't poseeren is 't veel beter wegens men grooter afstand nemen kan."...
 
Vincent Willem van Gogh (Zundert, 30 maart 1853 - Auvers-sur-Oise, 29 juli 1890) was een Nederlands kunstschilder. Hij werd geboren in Zundert bij Breda. Pas in de zomer van 1880 wordt hij zich op 27-jarige leeftijd bewust van zijn roeping als kunstenaar. Van december 1881 tot september 1883 verblijft Vincent van Gogh in Den Haag en Scheveningen. Hij vestigt zich aan de Schenkweg in Den Haag waar hij ook zijn atelier heeft. Vincent wordt gesteund door de schoolschilder Anton Mauve (1838-1888), een aangetrouwde neef, die hem met het werk van veel andere belangrijke Hollandse kunstenaars in contact brengt: Jozef Israëls, Hendrik Johannes Weissenbruch, Hendrik Willem Mesdag, de gebroeders Jacob en Willem Maris en George Hendrik Breitner. Anton Mauve geeft hem ook lessen in tekenen en schilderen. Vincent gaat schetsen met Breitner (1857-1924) en tekent naast stadsgezichten ook mensen: mannen en vrouwen, Scheveningse vissers en Sien, de vrouw die bij hem woonde. Ondanks zijn liefde voor Sien valt de zorg voor haar en haar 2 dochters hem zwaar. In september 1883 verbreekt hij deze relatie en vertrekt naar Drente.
 
Bronnen:
Vincent van Gogh op Wikipedia
Vincent van Gogh in Den Haag
Brieven aan Theo uit Den Haag 1881-1883
Bleekerij op Scheveningen