Vincent Willem van Gogh (1853-1890). Turfspitters in de duinen, mei 1883. (Coll. Van Gogh Museum, Amsterdam)
Dekkersduin of Oostblok was een duin in Den Haag. Het duingebied bevond zich in de 19e eeuw op de locatie waar nu de wijk Duinoord is gelegen, iets ten westen van waar nu het Vredespaleis staat. (Bron tekst: Eikipedia.org)
 
Tekst uit brieven aan Theo van Gogh, 30 mei 1883
Dit zijn Turfspitters in 't duin - de eigentlijke teekening is nu geworden 1 meter bij 1/2 meter ongeveer.'t Is een almagtig mooi geval in de natuur, waar een oneindig aantal motieven uit te halen zijn, ik was er deze laatste weken veel en heb er allerlei studies van. Rappard zag studies er van maar toen hij hier was wisten we nog niet hoe het zamen te brengen. Maar deze compositie is sedert ontstaan. En toen ik 't eenmaal zoowat bijeen gevonden had vlotte het nogal en zat ik s'morgens 4 uur er al aan te werken op den zolder.

Brieven aan Anthon van Rappard, 25 mei 1883
Amice Rappard,
't is me behoefte U nog eens opnieuw te zeggen dat 't bezoek bij U mij zeer heeft geanimeerd. Ik ben voornemens ook eenige grootere composities op touw te zetten en een daarvan heb ik reeds op touw.
Dat zijn n.l. turfspitters in het duin. 1 meter bij 1/2 meter ongeveer.1
Herinnert ge U ik U vertelde van dat het daar in 't duin zoo'n mooi geval was. Het heeft iets van 't opwerpen van een barricade. Zoodra 'k bij U vandaan kwam ben ik ook begonnen want in mijn hoofd was het reeds rijp betrekkelijk. Zoo als over eenige andere composities ik reeds veel heb gedacht en studies voor heb ook reeds.
Als ik echter 't geld van U niet gehad had zoo zoude ik dit b.v. niet hebben kunnen doen op 't moment.
Ik heb een houten passepartout laten maken op de wijs van de Uwe doch geen lijst. Ik denk er over die passepartout, nu nog ongeverfd, de kleur van notenhout te geven. Zòò als Uw lijst is. Het werkt prettig als men de teekening afsluit en zoodra ik Uw teekeningen zag besloot ik ook zoo'n passepartout te nemen.
 
Vincent Willem van Gogh (Zundert, 30 maart 1853 - Auvers-sur-Oise, 29 juli 1890) was een Nederlands kunstschilder. Hij werd geboren in Zundert bij Breda. Pas in de zomer van 1880 wordt hij zich op 27-jarige leeftijd bewust van zijn roeping als kunstenaar. Van december 1881 tot september 1883 verblijft Vincent van Gogh in Den Haag en Scheveningen. Hij vestigt zich aan de Schenkweg in Den Haag waar hij ook zijn atelier heeft. Vincent wordt gesteund door de schoolschilder Anton Mauve (1838-1888), een aangetrouwde neef, die hem met het werk van veel andere belangrijke Hollandse kunstenaars in contact brengt: Jozef Israëls, Hendrik Johannes Weissenbruch, Hendrik Willem Mesdag, de gebroeders Jacob en Willem Maris en George Hendrik Breitner. Anton Mauve geeft hem ook lessen in tekenen en schilderen. Vincent gaat schetsen met Breitner (1857-1924) en tekent naast stadsgezichten ook mensen: mannen en vrouwen, Scheveningse vissers en Sien, de vrouw die bij hem woonde. Ondanks zijn liefde voor Sien valt de zorg voor haar en haar 2 dochters hem zwaar. In september 1883 verbreekt hij deze relatie en vertrekt naar Drente.
 
Bronnen:
Vincent van Gogh op Wikipedia
Vincent van Gogh in Den Haag
Brieven aan Theo uit Den Haag 1881-1883
Turfspitters in de duinen