Vincent Willem van Gogh (1853-1890). De zandgroeve in Dekkersduin, juni 1883. (Coll. Van Gogh Museum, Amsterdam)
Dekkersduin of Oostblok was een duin in Den Haag. Het duingebied bevond zich in de 19e eeuw op de locatie waar nu de wijk Duinoord is gelegen, iets ten westen van waar nu het Vredespaleis staat. (Bron tekst: Eikipedia.org)
 
Tekst uit brieven aan Theo
..."Ik was met v.d. Weele in Dekkersduin en we kwamen daar aan die zandgraving en ging ik er sedert heen en had druk model dag in dag uit en zoo staat de tweede er ook op.
Het zijn kerels met kruiwagens en spittertjes, ik zal zien ik er ook een croquis van maak doch 't is een ingewikkelde compositie en in croquis misschien zoowel de een als de ander moeielijk te zien.
De figuren zijn naar uitvoerige studies geteekend. Ik wou erg graag ze gereproduceerd konden worden. De eerste is op grijs papier, de andere op geel.
Ik verlang er zeer naar Theo, dat ge eens weer op 't atelier zijn zult want er zijn zoo veel studies ook en kunt ge nu ook zien met welk doel ik de studies maak en zijn er nog veel meer dingen uit te trekken.

En nog twee grootere composities van Duinwerkers (een van welke ik nog eens aan Tersteeg liet zien) die, ofschoon er nog veel aan te sjouwen zal zijn, toch datgene zijn wat ik 't liefst zou voleindigen.
Lange rijen spitters - arme lui van stadswege aan 't werk gezet - voor een stuk duingrond dat omgespit moet worden. Maar dat te maken is enorm zwaar.
In Turfspitters ziet ge een eerste idee ervan. Ik zou er zoo melankoliek niet over zijn broer, als gij er niet iets bij zeidet dat me zorg geeft. Gij zegt "laat ons hopen op betere tijden".
Zie, dat is een van die dingen waar men mee op moet passen m.i. Hoop hebben op betere tijden moet niet een gevoel zijn maar een iets doen in het heden.
Mijn doen is in zoover afhankelijk van uw doen dat als gij met zenden zoudt verminderen ik niet voort kan en desperaat zou zijn"....
 
Vincent Willem van Gogh (Zundert, 30 maart 1853 - Auvers-sur-Oise, 29 juli 1890) was een Nederlands kunstschilder. Hij werd geboren in Zundert bij Breda. Pas in de zomer van 1880 wordt hij zich op 27-jarige leeftijd bewust van zijn roeping als kunstenaar. Van december 1881 tot september 1883 verblijft Vincent van Gogh in Den Haag en Scheveningen. Hij vestigt zich aan de Schenkweg in Den Haag waar hij ook zijn atelier heeft. Vincent wordt gesteund door de schoolschilder Anton Mauve (1838-1888), een aangetrouwde neef, die hem met het werk van veel andere belangrijke Hollandse kunstenaars in contact brengt: Jozef Israëls, Hendrik Johannes Weissenbruch, Hendrik Willem Mesdag, de gebroeders Jacob en Willem Maris en George Hendrik Breitner. Anton Mauve geeft hem ook lessen in tekenen en schilderen. Vincent gaat schetsen met Breitner (1857-1924) en tekent naast stadsgezichten ook mensen: mannen en vrouwen, Scheveningse vissers en Sien, de vrouw die bij hem woonde. Ondanks zijn liefde voor Sien valt de zorg voor haar en haar 2 dochters hem zwaar. In september 1883 verbreekt hij deze relatie en vertrekt naar Drente.
 
Bronnen:
Vincent van Gogh op Wikipedia
Vincent van Gogh in Den Haag
Brieven aan Theo uit Den Haag 1881-1883
De zandgroeve in Dekkersduin