Vincent Willem van Gogh (1853-1890). Links: Oude man leest de bijbel, Den Hag, december 1882. (Lokatie onbekend) en rechts: Oude man leest een boek. Den Haag, 1882. (Privé Collectie)
 
Brieven aan Theo: ..."Als ik schrijf, ik vind niet dat de illustraties het goed aanleggen, dan is zulks geen reden ik er niet voor zou willen werken. Alleen, ik zou vreezen men wat ik doe niet geschikt zou vinden. en is dit om reden van werkelijke fouten, ik zal trachten die te overwinnen, doch ware het om reden van opvatting of stemming in 't algemeen, daar zou ik weinig aan kunnen doen. De teekening in kleiner formaat zult ge ontvangen hebben en ik herhaal nog eens dat als gij wilt ik eene serie van die afmeting zal maken om eens te probeeren. Ik heb weer twee teekeningen nu ó 't eene is een man die in den Bijbel leest en het andere is een man die zijn gebed doet voor zijn middageten dat op tafel staat. Beiden zijn zeer zeker in wat men een ouderwetsch sentiment zou kunnen noemen, het zijn dito figuren als het oude mannetje met 't hoofd in de handen.
De Benedicité is geloof ik de beste, doch ze vullen elkaar aan. Op de eene is een kijkje op de besneeuwde voren door het raam heen." ....
 
Vincent Willem van Gogh (Zundert, 30 maart 1853 - Auvers-sur-Oise, 29 juli 1890) was een Nederlands kunstschilder. Hij werd geboren in Zundert bij Breda. Pas in de zomer van 1880 wordt hij zich op 27-jarige leeftijd bewust van zijn roeping als kunstenaar. Van december 1881 tot september 1883 verblijft Vincent van Gogh in Den Haag en Scheveningen. Hij vestigt zich aan de Schenkweg in Den Haag waar hij ook zijn atelier heeft. Vincent wordt gesteund door de schoolschilder Anton Mauve (1838-1888), een aangetrouwde neef, die hem met het werk van veel andere belangrijke Hollandse kunstenaars in contact brengt: Jozef Israëls, Hendrik Johannes Weissenbruch, Hendrik Willem Mesdag, de gebroeders Jacob en Willem Maris en George Hendrik Breitner. Anton Mauve geeft hem ook lessen in tekenen en schilderen. Vincent gaat schetsen met Breitner (1857-1924) en tekent naast stadsgezichten ook mensen: mannen en vrouwen, Scheveningse vissers en Sien, de vrouw die bij hem woonde. Ondanks zijn liefde voor Sien valt de zorg voor haar en haar 2 dochters hem zwaar. In september 1883 verbreekt hij deze relatie en vertrekt naar Drente.
 
Bronnen:
Vincent van Gogh op Wikipedia
Vincent van Gogh in Den Haag
Brieven aan Theo uit Den Haag 1881-1883
Oude man leest de bijbel
Oude man leest een boek