Bartholomeus Johannes van Hove (1790-1880)
Een panorama van het oude dorp van Scheveningen. Links achter het duin, de Wassenaarsestraat. Op het duin staat de koepel van dominee Faassen de Heer. De koepel werd gebouwd in 1835. Vanaf 1857 was het in gebruik als het Café Bellevue en in 1889 werd de koepel afgebroken. Dit werk was ooit onderdeel van het grotere werk Gezicht op Den Haag vanuit het noordwesten wat door het gezicht op Scheveningen en 11 andere kleine panorama's van omliggende steden werd omlijst. (Coll. Haags Historisch Museum)
 
Bartholomeus Johannes van Hove werd in 1820 benoemd tot hoofdonderwijzer aan de Haagsche Teeken-Academie. In die hoedanigheid werd hij de leermeester van onder meer Johannes Bosboom, Wijnand Nuyen, Charles Leickert, Sam Verveer, Carel Jacobus Behr en Hendrik Weissenbruch. In 1823 maakte hij in opdracht van het ministerie van Oorlog een serie gewassen pentekeningen van de verschillende in het Nederlandse leger gedragen uniformen.
Behalve kunstschilder was Van Hove ook decorateur, en in 1829 volgde hij zijn leermeester J.H.A.A. Breckenheijmer op als toneelschilder bij de Haagse Schouwburg. Deze tak van schilderkunst zou hem gedurende zijn leven de meeste erkenning bezorgen. (Bron: Wikipedia.org)
 
Bronnen:
Bartholomeus Johannes van Hove op Wikipedia
Panorama van Scheveningen