Louis Gabriel Eugène Isabey (1803-1886) De inscheping van Michiel De Ruyter en Cornelis de Witt op de rede van Texel voor de tocht naar Chatham.
Geheime opdracht. (Bron: Wikipedia.org)
Op 6 juni 1667 (27th May) vertrok 's Lands vloot onder bevel van luitenant-admiraal De Ruyter van de rede van Texel naar zee. In Breda waren de vredesonderhandelingen ter beëindiging van de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) al gaande. Raadpensionaris Johan De Witt (1625-1672) was erop gebrand die onderhandelingen ten voordele van de Republiek te beïnvloeden door de Engelsen onder druk te zetten. Omdat Koning Karel II de Royal Navy na de winterrust goeddeels opgelegd had gelaten bestonden goede kansen voor succesvol optreden van 's Lands vloot, die juist versterkt in de vaart werd gebracht. Zij kreeg dan ook een bijzondere opdracht.
In de gewone instructie van de Staten-Generaal, die de opperbevelhebber en de Gedeputeerde van de heren Hoog Mogenden, de aan boord van het vlaggenschip ingescheepte broer van de raadpensionaris Cornelis De Witt (1623-1672) werd verstrekt, stond over die bijzondere opdracht niets vermeld, Wél veel over de eventuele vereniging van onze vloot met de bondgenootschappelijke Franse, waarvan echter niets terecht zou komen. De speciale opdracht was opgenomen in een afzonderlijke : "secrete resolutie", die alleen aan de opperbevelhebber en de Gedeputeerde bekend was, en die een plan behelsde om de vijand in eigen binnenwateren te bestoken door schepen, magazijnen en voorraden op en langs de Theems en de Medway te verbranden of anderszins te vernietigen. De ondergeschikte vlagofficieren en de kapiteins werden pas buitengaats ingelicht en de Staten-Generaal eerst op 28 juni (18th June) toen alles al voorbij was.
Admiraal De Ruyter en Cornelis de Witt worden naar het vlaggeschip 'De Zeven Provinciën' geroeid.
Scheepsladingen supporters van Michiel de Ruyter juichen hem en Cornelis de Witt toe. Met de succesvolle tocht naar Chatham komt een einde aan de Tweede Engelse Oorlog.
 
Bronnen:
Embarkment of De Ruyter and De Witt at Texel
Geheime opdracht