Jozef Israëls (1824-1911)
Kinderen der zee. (Coll. Mark Smit Kunsthandel, Ommen)
Kinderen die op het strand spelen komen vaak voor in Israels werk. Het is een thema dat in de negentiende eeuw ook wel werd samengevat onder de noemer: 'De kinderen der zee'. Ze stammen alle uit de tijd tussen ca. 1863 en ca. 1875, een lichte periode in zijn oeuvre. Licht van kleur en licht van thema en toon. Onbezorgd spelende kinderen, huiselijk geluk en moederliefde vormen dan zijn hoofdthemaís. Schilderijen uit andere periodes doen vaak somberder aan, al getuigen ze wel zoals deze van zijn sociale gevoeligheid.
 
Jozef Israëls was leerling van Akademie 'Minerva' te Groningen en Rijksakademie te Amsterdam. Heeft in Parijs gewerkt en in het Louvre gestudeerd. Schilderde aanvankelijk historiestukken, na 1854 hoofdzakelijk taferelen uit het vissersleven, ook landschappen, figuurstukken en portretten. Signeerde meestal Jozef Israëls. Gaf les aan o.a. D.A.C. Artz en B.J. Blommers. Het leven van de vissers op het strand van Scheveningen en Katwijk was een geliefd onderwerp voor de schilders van de Haagse School. Jozef Israëls was een van de eersten die het uitbeeldde, al spoedig gevolgd door H.W. Mesdag, Jacob Maris en Bernard Blommers. Onder invloed van het werk van de Franse schilder Jean François Millet besteedde Israels in zijn werk aandacht aan de barre levensomstandigheden van deze bevolkingsgroep, die dag in dag uit moest ploeteren voor zijn bestaan. (Bron: Simonis&Buunk, Ede)
 
Bronnen:
Kinderen der zee