Herman Frederik Carel ten Kate (1822-1891)
De afschlag van visch aan het strand te Scheveningen, 1847. Pinken zijn met de vangst van de dag binnengevaren. Links is het net al in de mast gehesen om te drogen en het roer ligt rechts onderaan op het strand, terwijl de pink rechts nog naar het strand laveert. De visafslager noteerde na het afmijnen de koop van elke vis, de koper en de koopsom, in zijn visboek. De visverkoper en visvrouwen vullen hun manden. Rechts een hondenkar, waarmee de vis naar de Den Haag werd gereden. (Coll. Christies.com)

..."Reeds in de vroegste tijden hebben de visschers het voordeel ingezien om hun gevangen visch aan het strand in openbaren verkoop te brenegn en daaraan dankt het instituut, dat men vischafslag noemt, zijn ontstaan. Op merkelijk is het dat men daarbij steeds het systeem van afslaan en niet dat van opbieden gevolgd heeft en dat is blijven doen tot op het huidige oogenblik".....

Uit: Geschiedenis van Scheveningen door J.C. Vermaas
 
Ten Kate groeide samen met zijn broers Mari, die ook schilder zou worden, en Jan, die een bekend dichter-dominee werd, op in Den Haag. Zijn specialisme was de historische genreschilderkunst, waarbij hij vaak soldaten liet optreden. Ook schilderde hij voorstellingen uit de Tachtigjarige Oorlog en andere onderwerpen uit de vaderlandse geschiedenis. (Bron: Wikipedia.org)
 
Bronnen:
Herman Frederik Carel ten Kate in Wikipedia
De afschlag van visch aan het strand te Scheveningen, 1847
Herman Frederik Carel ten Kate