Johannes Hermann Barend Koekkoek (1840-1912)
Rustende vissersfamilie op het strand van Scheveningen.
Annotatie: met verso verzegelde authenticiteitsverklaring van de schilder op etiket: 'Dit schilderij voorstellende figuuren aan 't strand is door mij ondergeteekende vervaardigd. Hilversum, Jan H.B. Koekkoek'. (Coll. Simonis&Buunk, Ede)
 
Jan H.B. Koekkoek was de derde zoon van de marineschilder Hermanus Koekkoek sr. en kreeg les van zijn vader. In zijn schildersloopbaan heeft Jan H.B. een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt: in de vroege zee- en riviergezichten is nog goed de invloed van zijn vader zichtbaar in de zorgvuldige schildertrant en fijne detaillering. In latere jaren zocht hij aansluiting met de Haagse School en schilderde strand- en zeegezichten en scènes uit het vissersleven in een losse schildertrant. Musea: o.a. het Jan Cunen Museum in Oss en het Rijksprentenkabinet in Amsterdam. (Bron: Simonis&Buunk, Ede)
 
Bronnen:
Rustende vissersfamilie op het strand van Scheveningen