Hendrik Wilhelmus Last (1817 - 1873)
De vuurbaak met nieuwe lantaarn, en na de verhoging (in 1850) met zes meter. 1855
..... Het oude gebouw was 23 meter hoog en de nieuwe vuurtoren werd 29 meter in 1850. Het aantal lampen in de oude was gaandeweg gerbacht op drie, maar deze werden nu vervangen door één cata-dioptriek lichttoestel van de derde grootte. Voor dien tijd was het effect, dat met dat toestel bereikt werd, iets ongewoons. Op het dek van een gewoon zweeschip, dat op een afstand van vier mijlen van Scheveningen lag, kon men het licht nog waarnemen. De verlichtingsomtrek strekte zich Noordwaarts tot bijna de vuren van Egmond en Zuidwaarts tot de kust van het eiland Voorne. In dien tijd waren er geen vuurbaakmeesters meer, de geheele zaak van de kustverlichting berustte, zoals thans (het begin van de 20ste eeuw) het geval is, bij de Marine........* (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)
 
Hendrik Wilhelmus Last was lithograaf en tekenaar; tekenleraar in Den Haag. Op internet is geen andere informatie over hem te vinden.
 
Bronnen:
Het dorp
* Uit: Geschiedenis van Scheveningen dooe J.C. Vermaas.