Jan Gerard Smits (1823-1910)
Het uitgaan van de Oude Kerk op Scheveningen, 1860. Op het olieverfschilderij in de collectie van Muzee zijn kerkgangers te zien, gehuld in de Scheveningse dracht. Zij verlaten de kerk door de deur in de toren, die nu niet meer tijdens kerkdiensten wordt gebruikt. Rechts tegen de toren staat een waakhuisje, waar tot de ingebruikneming van de haven in 1904 de klinkers bij toerbeurt aanwezig waren. Het onderste gedeelte van de kerktoren is in 1860 nog wit gepleisterd. Het verlaten van de kerk werd zelden zo kleurrijk en karakteristiek weergegeven. (Coll. Muzee Scheveningen).
 
Het werk van de Haagse schilder Gerard Smits behoort, zeker wat zijn vroege periode betreft, tot de romantische school. Als leerling van Salomon Verveer koos hij voor het schilderen van stads- en dorpsgezichten en van het strand en de duinen bij Scheveningen en Katwijk. Maar zijn werk beperkte zich niet tot de omgeving van zijn woonplaats en hij doorkruiste regelmatig het land op zoek naar schilderachtige steden en landschappen. Gezichten op Zaltbommel, Zwolle, Oudewater, Leeuwarden en stadsgezichten in Haarlem verhalen van een actief en reislustig kunstenaar. Hij gaf schilderlessen aan koningin Sophie. Musea: Haags Gemeentemuseum en het Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam. (Bron: Simonis&Buunk, Ede)
 
Bronnen:
Muzee Scheveningen
Jan Gerard Smits (1823-1910)