Jan Gerard Smits (1823-1910)
Het uitgaan van de Oude Kerk in Scheveningen in 1863. Deze nederlands-hervormde kerk dateert uit het eind van de 15e eeuw en de ongeveer dertig meter hoge toren uit het begin van de 16e. De kerk is in 1954 geheel gerestaureerd. Links van de kerk de Wassenaarsestraat en daarachter op het duin de koepel, die de Scheveningse predikant P. Faassen de Heer er in 1840 liet plaatsen en die in 1889 na bijna dertig jaar café Bellevue te zijn geweets, is afgebroken. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief).
 
Het werk van de Haagse schilder Gerard Smits behoort, zeker wat zijn vroege periode betreft, tot de romantische school. Als leerling van Salomon Verveer koos hij voor het schilderen van stads- en dorpsgezichten en van het strand en de duinen bij Scheveningen en Katwijk. Maar zijn werk beperkte zich niet tot de omgeving van zijn woonplaats en hij doorkruiste regelmatig het land op zoek naar schilderachtige steden en landschappen. Gezichten op Zaltbommel, Zwolle, Oudewater, Leeuwarden en stadsgezichten in Haarlem verhalen van een actief en reislustig kunstenaar. Hij gaf schilderlessen aan koningin Sophie. Musea: Haags Gemeentemuseum en het Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam. (Bron: Simonis&Buunk, Ede)
 
Bronnen:
Den Haag in pen en penseel. Uitgeverij Martinus Nijhof, Den Haag, 1977
Jan Gerard Smits (1823-1910)