Jan Gerard Smits (1823-1910)
Een villa ten zuiden van de kop van de Keizerstraat, ooit bewoond door douairière Van Brinkhorst-Holmberg de Beckfelt, links is wrschl. weergegeven hotel Zeerust op de hoek van de Keizerstraat. Vermoedelijk is een situatie van voor 1887 weergegeven. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)
 
Het werk van de Haagse schilder Gerard Smits behoort, zeker wat zijn vroege periode betreft, tot de romantische school. Als leerling van Salomon Verveer koos hij voor het schilderen van stads- en dorpsgezichten en van het strand en de duinen bij Scheveningen en Katwijk. Maar zijn werk beperkte zich niet tot de omgeving van zijn woonplaats en hij doorkruiste regelmatig het land op zoek naar schilderachtige steden en landschappen. Gezichten op Zaltbommel, Zwolle, Oudewater, Leeuwarden en stadsgezichten in Haarlem verhalen van een actief en reislustig kunstenaar. Hij gaf schilderlessen aan koningin Sophie. Musea: Haags Gemeentemuseum en het Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam. (Bron: Simonis&Buunk, Ede)
 
Bronnen:
Villa bij Zeerust
Jan Gerard Smits (1823-1910)