Alfred George Stannard (1828-1885)
Figuren op het strand van Scheveningen, die wachten op de terugkeer van de vissersvloot. Boven het duin is de toren van de Oude Kerk van Scheveningen te zien en het dak van het zomerverblijf Nieuw-Soetenburgh. (Coll. Artnet.com)
Over de Engelsman Alfred Stannard heb ik weinig biografische informatie op internet kunnen vinden. Hij behoorde tot de Stannard familie die lid waren van de Norwich School of Painters. Zij hanteerden een karakteristieke Norwich School stijl. Twee van de kinderen van de vader Alfred Stannard, te weten Alfred Gearge Stannard (1825-1885) en Eloise Stannard (1829-1915) zetten de artistieke familietraditie voort. Een collectie van Alfred Stannard en schilderijen van zijn familieleden hangen in het Norwich Castle. (Bron: Harrissantiques.com)
 
Bronnen:
Norwich School of Painters
Masterart
Figuren op het strand van Scheveningen