Reinier Sybrand Bakels (1873-1956)
Havengezicht te Scheveningen, gesigneerd en gedateerd 1920. (Coll. Zeeuws Velinghuis, Middelburg)
 
Reinier Sybrand Bakels, de jongste zoon van de doopsgezinde dominee Pieter Simon Bakels, werd op 4 april 1873 geboren in Den Hoorn op Texel. Na zijn gymnasiumopleiding in Haarlem (1887-1892) studeerde hij rechten en staatswetenschappen aan de Universiteit in Amsterdam, en promoveerde in 1898 op dezelfde dag in beide vakken, in de staatswetenschappen cum laude. Mr. Dr. Reinier Sybrand Bakels klom op van ambtenaar op de Provinciale Griffie in Haarlem tot Chef afd. Handelsbetrekkingen van de Gemeente Amsterdam. Zijn broer Herman stond ondertussen als doopsgezind predikant te Warns (1895-1901) en Enkhuizen (1901-1907), waar hij de belangrijkste financier van de opleiding van Cor Kint is geweest. Kint "mog studere van de dominee". Reiniers broer Herman schreef boeken. Het volk van Menno (Leiden, 1908), is met zes pen- en zwartkrijttekeningen van Reinier Bakels geïllustreerd. (Bron: Corkint.info)
 
Bronnen:
Reinier Sybrand Bakels
Havengezicht te Scheveningen