Hendrikus Matheus Horrix (1845-1923)
Een deel van het strand is hier, zoals aangegeven op een bord, gereserveerd voor vrouwelijke badgasten. Een agent van politie houdt geïnteresseerde mannen op afstand. Op het damesstrand staan een zestal badkoetsen. Aan de waterlijn rechts staan drie koetsen. Op de achtergrond links zijn de toren van de Oude Kerk en de Naald (1865) te zien. De iets verderop gelegen vuurtoren (1875) is echter niet afgebeeld, 1883. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)
 
Hendrik Matheus Horrix was leerling van Ph. Sadee en van de akademie voor beeldende kunsten in Den Haag. Hoewel hij zijn opleiding in Den Haag genoot staat hij vooral bekend om zijn genrevoorstellingen uit het Zeeuwse volksleven. De helderheid in de kleuren, perfectie in weergave van de houding van de mensen, hun kleding, en natuurlijke weergave van spelende kinderen is een van de sterke punten van Horrix als aquarelleur. (Bron: Mark Haasnoot Fine Arts, Naarden-Vesting)
 
Bronnen:
Hendrikus Matheus Horrix
Op het damesstrand