Tames Oud (1895-1953)
Storm op zee. (Coll. Teylermuseum, Haarlem)
Een groepje mensen staat op het strand en kijkt uit over zee, waar hoge golven enkele kleine vissersboten opstuwen in de storm. De linosnede is een typerend werk van de eigenzinnige kunstenaar Tames Oud. Het primitieve karakter van de voorstelling en de abstrahering van de vormen zijn kenmerkend. Dit wil niet zeggen dat Oud zich beperkte tot één stijl, integendeel: de kunstenaar hanteerde meer stijlen naast elkaar. Behalve de horror vacui van een linosnede als Scheveningen maakte hij bijvoorbeeld tekeningen ó voorbeelden hiervan zijn te vinden in de collectie Huisman-van Bergen ó die juist uiterst spaarzaam zijn in het materiaalgebruik en die zich vaak beperken tot één figuur, neergezet in enkele stevige contourlijnen, zonder enige achtergrond. Gemeenschappelijk aan al deze diverse stijlen is een zekere naïviteit. Als graficus had Oud een voorkeur voor de linosnede. Het eenvoudig te bewerken materiaal en de expressieve kwaliteiten van het werken met de guts moeten een grote aantrekkingskracht op hem hebben uitgeoefend. Tames Oud toonde zijn grafiek zelden totdat hij gevraagd werd om voor de Biënnale van Venetië in 1952 enkele linosneden in te zenden. Verschillende musea kochten zijn grafiek aan. Dankzij de verzamelactiviteiten van Annie en Guus Huisman-van Bergen bezit nu ook het Leidse Prentenkabinet enkele typerende voorbeelden van het werk van Tames Oud.
 
Tames Oud is een Amelander kunstenaar die leefde van 1895-1953. Hoewel Tames Oud al op 19 jarige leeftijd het eiland verliet, en lange tijd in Brussel woonde, herinneren vele door hem geschilderde onderwerpen aan zijn jeugd op het eiland. Het onderwerp van het aangekochte olieverfdoek is een aantal schimmig geschilderde Amelander 'sunterklazen'. (Bron: The-artist.org)
 
Bronnen:
Tames Oud
Storm op zee